SimCity Preview

  Het is lastig om als nieuwe burgervader de rotzooi van je incompetente en onbekwame voorganger op te ruimen. Want ja, hoe transformeer je zijn autonome stad, onderworpen aan criminaliteit, vervuiling, kleinschalige landbouwnijverheid en bureaucratische controverses, tot een zelfvoorzienende metropool met groeipotentieel, welvaart en een florerende cultuur? Hoe speel je dat op korte termijn klaar als de gehele bevolking met fakkels en borden voor het gemeentehuis rebelleert? In de nieuwe SimCity leer je stapsgewijs hoe je als kersverse burgemeester al deze problemen aan banden kunt leggen. En dat is nog verdomd leuk ook.

  In een tijd waarin politieke botsingen, economische moeilijkheden en religieuze geschillen de boventoon voeren, speelt de wederopstanding van de moeder der simulatie slim in op deze actualiteit. Als aanvoerder van de stad fungeer je immers niet alleen als stadarchitect die bepaalt waar welk gebouwtje komt te staan en waar een bouwer met zijn bulldozer overheen mag razen. EA Maxis heeft de nieuwe SimCity zo ontworpen dat ze de spelers het vuur aan de schenen legt; behalve uitbreiding en ontplooiing is ook het handhaven van normen en waarden, levensbeschouwing en filosofie belangrijk om als oppereindbaas goed te functioneren.

  Tien jaar heeft het geduurd alvorens de in Emeryville, Californië gevestigde studio met een reboot van één van de populairste gameseries ooit kwam. In het geheim was EA Maxis al jarenlang bezig met het uitdenken van alle objecten, alle individuele gebouwen en alle sociale mogelijkheden. Deze werden uiteindelijk als een cocktail met elkaar vermengd middels de Glassbox-engine, de bescheiden motor en kracht achter SimCity. In Londen kwamen we al tot die ontdekking. Maar na de recente speelmiddag in Breda weten we het zeker: alle simulators zullen straks een diepe buiging moeten maken voor de verbluffende techniek die SimCity gaat presenteren.

  Aan de slag met de multiplayer
  Tezamen met tientallen concullega’s woonden we een presentatie van producent Jason Harber bij en mochten we individueel een middag lang een stad van begin af aan opbouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar wat na een aantal uur bleek: SimCity laat zich niet grondig testen in een middagje. Dagen, weken of misschien wel maanden zijn nodig om achter alle ins en outs te komen en om een stad ook daadwerkelijk een gezicht te geven. Omdat de release van het spel niet lang meer op zich laat wachten (7 maart) en we niet te veel uit de school willen klappen met het oog op de recensie, leggen we in deze impressie ons vergrootglas op één belangrijk aspect: de multiplayer.

  Begrijp ons niet verkeerd, het totale pakket dat SimCity aanbiedt is van een weergaloos niveau en dat zul je ongetwijfeld lezen in ons definitieve oordeel. Maar feit is dat we al veel over het bouwproces en verbeteringen hebben geschreven en niet één woord over het samenspelen met anderen. Want, beste lezers, hoewel SimCity zich niet presenteert als een multiplayergame – en dat ook nooit gaat doen – is de wisselwerking tussen andere steden (en diens burgemeester) uitermate goed aangepakt. Die werking was er misschien al in SimCity 4, maar in de reboot komt dit concept veel beter uit de verf.

  Je hebt elkaar nodig
  Vooropgesteld: samenspelen is niet verplicht. Je kunt er voor kiezen om als einzelgänger zelf meerdere steden in een regio te besturen om ze zo complementair mogelijk te maken, of je kunt het simpelweg bij één stad houden. In dat laatste geval zul je waarschijnlijk niet ieder probleem kunnen oplossen. Dat bleek zo in Breda: door de residentiële en industriële groei in onze arbeidersstad ‘XGN City’ hadden we weinig ruimte over voor een goede waterzuiveringsinstallatie. Aangezien de stad aan de overkant – bestuurd door een concullega - reeds beschikte over een goede waterzuivering, deden wij hem een verzoek om ons rioleringssysteem aan te sluiten op hun riolering.

  Probleem: hij vroeg hiervoor een riante vergoeding. Slecht voor de portemonnee. Wel goed voor de volksgezondheid. Puur met het oog op de toekomst stemden we in, want een goed welzijn is goed voor de groei van je stad en je inkomsten. Ander voorbeeld is de werkgelegenheid. XGN City was een stad met relatief veel industrie, maar weinig commercie. Door dat gemis trokken veel inwoners van mijn stad naar de buurman die een grote winkelstraat had gebouwd. Zo profiteren beide burgemeesters: de inwoners van de ene stad hebben werk en zijn meer tevreden, de andere stad houdt winkels draaiend doordat er genoeg personeel is te vinden.

  Een typisch voorbeeld van samenwerking die eigenlijk automatisch ontstaat. In SimCity gebeuren veel dingen zelf: je inwoners gaan zelf op zoek naar werk, zetten zelf voet in winkelstraten en gaan ook zelf naar school. Ze leiden kortom een eigen leven. Jij als burgemeester bent verantwoordelijk dat je inwoners al die mogelijkheden hebben, en daarvoor kun je andere burgemeesters om hulp vragen. Heb je bijvoorbeeld een surplus aan ziekenwagens, dan kun je een aantal auto's ter beschikking stellen van een andere stad. Neem je een kijkje in die stad, dan zul je je eigen verplegers daadwerkelijk levens zien redden.

  Kan ook averechts werken
  De multiplayer in SimCity gaat echter niet alleen over rozen. Omdat je bij elkaar op bezoek kunt komen en de steden niet zo veel van elkaar verwijderd liggen, zul je merken als één van de steden in de regio in (financieel) noodweer verkeert. Zo zul je af en toe wat criminelen over de vloer krijgen als een van je buursteden verandert in een krot. Daarnaast kun je last krijgen van afval en rotzooi als één van de steden om je heen flink vervuilt. Maar ook een overdaad aan mensen kan voor problemen zorgen; je zult ze toch allemaal kwijt moeten. Hoe toegankelijk SimCity ook is: EA Maxis stelt je bestuurlijke kwaliteiten voortdurend de proef.

  Het was bijzonder om te zien hoe de journalisten in de zaal daarop anticipeerden. De verscheidenheid in steden was gigantisch. Sommige spelers maakten ongeïnspireerd rechthoekige lijnen, terwijl anderen juist de mogelijkheid zagen om ronde straten aan te leggen. We konden ook met een die dag aangekondigde feature aan de slag, en wel met de diverse filters, waardoor de look van het spel licht wordt aangepast. Filters waaruit de speler zoal kan kiezen zijn sepia-, groengetint, film noir en platinumfilters.

  Moeder aller simulatie is terug
  SimCity biedt de burgemeesters van de virtuele steden meer dan alleen maar opdrachten. Door de online connectiviteit ontstaat een wereldwijde markt met echte spelers, waarin vraag en aanbod naar diensten, grondstoffen en voorzieningen van niet te onderschatten belang voor de welvaart van je stad zijn. Vooraf zetten we onze vraagtekens bij de sociale integratie van SimCity, maar na een aantal uur bewijst EA Maxis alweer het tegendeel. Op vrijwel alles wordt duidelijk dat SimCity een dijk van een simulator gaat worden, die naar alle waarschijnlijk voor een lange tijd niet overtroffen zal worden.

  SimCity

  Verkijgbaar vanaf 7 march 2013

  Meer over deze game

  © 2005 - 2020 XGN B.V. Alle rechten voorbehouden.