Stop5GNL gaat in Hoger Beroep om uitrol 5G te verbieden

  De uitrol van 5G mobiel internet moet dit jaar plaats gaan vinden. Stop5GNL vindt alleen dat de uitrol verboden moet worden totdat er meer onderzoek is gedaan naar de gevolgen en gaat daarom in hoger beroep.

  Het is niet de eerste keer dat Stichting Stop5GNL naar de rechter is gestapt. 25 mei oordeelde de voorzieningenrechter alleen dat de Staat gewoon mag doorgaan met de uitrol van het 5G netwerk in Nederland. Er was volgens de uitspraak geen aanleiding om de uitrol te verbieden, omdat de Staat zich houdt aan de richtlijnen van het ICNIRP. Daaronder vallen ook maatregelen om gezondheids- en milieueffecten van 5G te voorkomen.

  Volgens Stop5GNL zijn de eisen van de stichting alleen onterecht afgewezen door de rechter. De richtlijnen van het ICNIRP is volgens de organisatie bovendien ‘een onjuist toetsingskader’. In een verklaring laat Stop5GNL weten dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s kleven aan 5G internet. De stichting heeft daarom besloten om in hoger beroep te gaan, laat het op haar website weten.

  “Er is een grote wetenschappelijke onzekerheid. Dat vraag onmiskenbaar om toepassing van het voorzorgsbeginsel, waar de rechter in de uitspraak duidelijk een verkeerde uitleg aan heeft gegeven.”

  Stichting Stop5GNL

  ‘ICNIRP niet te vertrouwen’

  Volgens de stichting is het ICNIRP niet te vertrouwen in de kwestie, omdat het instituut ‘nauwe en bewezen banden heeft met de telecomindustrie’. Voor de rest werden ‘onafhankelijke onderzoeken en kritieken’ volgens Stop5GNL buiten beschouwing gelaten door de rechter. Wanneer het hoger beroep plaats zal vinden is nog niet bekend.

  x

  © 2005 - 2020 XGN B.V. Alle rechten voorbehouden.