Update - Hoe werkt het checken van symptomen coronavirus met de app?

  Met ziekenhuizen die steeds voller raken, is het niet mogelijk om iedereen te checken op het coronavirus. Het OLVG ziekenhuis in Amsterdam heeft daarom een app ontwikkeld om patiënten op afstand te checken. Maar hoe werkt deze app precies?

  Door de grote toeloop van patiënten en mogelijk besmette Nederlanders, is het niet mogelijk iedereen te testen op het coronavirus. Bovendien is het niet altijd duidelijk of de symptomen direct gerelateerd zijn aan het virus. De symptomen, (lichte) koorts of kortademigheid kunnen namelijk ook andere oorzaken hebben. Hooikoortspatiënten hebben veelal vergelijkbare symptomen.

  Om deze onzekerheid weg te nemen heeft het OLVG een speciale pagina opgezet. Het OLVG heeft een applicatie ontwikkeld, waarmee mensen vanuit huis een gevolgd kunnen worden. Er is veel belangstelling voor: binnen een dag hadden al ruim 5.000 mensen zich aangemeld. De applicatie is voorlopig alleen in Amsterdam (postcodegebieden 1000 - 1119) beschikbaar.

  Hoe werkt de corona-app?

  Volwassen Amsterdammers die in aanmerking komen kunnen zich aanmelden op de pagina van het OLVG. De aangeleverde gegevens worden gecontroleerd. Wie aan de criteria voldoet ontvangt een e-mail met instructies om de app, Luscii genaamd, te downloaden. De applicatie moet geïnstalleerd worden op een tablet of smartphone. Voor Apple is minimaal iOS12 nodig, voor Android is versie 7 vereist.

  Is de applicatie eenmaal geïnstalleerd, dan kan dagelijks de temperatuur gemeten worden (met een reguliere thermometer). In de applicatie kan deze temperatuur doorgegeven worden en kunnen een aantal vragen beantwoord worden. Dit betreft bijvoorbeeld hoeveel de persoon hoest of kortademig is. De antwoorden en temperatuur wordt door een medisch team beoordeeld. Indien er medische redenen zijn wordt er vervolgens contact opgenomen van uit de OLVG. Het is dus niet nodig zelf contact op te nemen.

  Alleen Amsterdam

  Er is veel belangstelling voor de corona-app, ook van buiten Amsterdam. Toch is het gebied waar de app beschikbaar is voorlopig beperkt tot deze regio. De reden hiervoor is, dat er nog niet veel ervaring is opgedaan met de applicatie. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het op afstand monitoren van groepen patiënten. De doelgroep (potentiële) coronapatiënten is nieuw, maar is ook de eerste keer dat deze app gebruikt wordt. Er is dus nog niet veel ervaring mee. Het OLVG wil dan ook eerst beoordelen hoeveel behoefte er is aan deze app. Ook is nog onduidelijk hoeveel inspanning er vanuit het OLVG benodigd is om de aangeleverde gegevens goed te kunnen beoordelen en hoeveel zorgvraag dit oplevert. Wel zijn er plannen om het doelgebied uit te breiden naar andere regio's.

  Aanmelden vanuit andere regio's

  Hoewel de app Luscii momenteel dus alleen bedoeld is voor de regio Amsterdam, is aanmelden vanuit andere regio's al wel mogelijk. Het OLVG heeft hiervoor een speciale aanmeldpagina opgezet. Hier kan een email achtergelaten worden. Zodra de applicatie in andere regio's beschikbaar wordt, wordt er een melding verstuurd.

  Update - Nu ook in Utrecht en Nijmegen

  Inmiddels is de app ook beschikbaar voor de regio's Utrecht en Nijmegen. Hiervoor werkt OLVG samen met de het UMC Utrecht en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen. Aanmelden kan via bovenstaande link. Let wel op dat er een wachtlijst is, dus het kan even duren voor je een uitnodiging krijgt.

  Landelijke corona app

  De corona applicatie van OLVG is niet hetzelfde als de corona applicatie waar de overheid mee bezig is. De app van OLVG is puur bedoeld om te controleren of jij last hebt van symptomen van het coronavirus. De applicatie van de overheid zal ervoor moeten zorgen dat het makkelijker is om op te sporen met die slachtoffers van het coronavirus contant hebben gehad, om verspreiding te voorkomen. Naast de corona app van OLVG kan je ook een test aanvragen bij de GGD, zodat je binnen 24 uur zekerheid hebt.

  Dit artikel is op 11 juni 2020 bijgewerkt.

  x

  © 2005 - 2020 XGN B.V. Alle rechten voorbehouden.