Foto: Xbox

5. Schermtijd

De eerste van de Xbox Parental Controls die je tot je beschikking hebt, is de optie om de schermtijd van je kind te beheren. Dit stelt je in staat om een tijdschema te maken waarin je per dag kan aangeven hoeveel uur je kroost mag gamen. Daarnaast kan je ook aangeven in welk dagdeel dit is toegestaan. Die tijd loopt door zolang het account van je kind is ingelogd.

Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat Pietje op donderdag twee uur mag gamen tussen vijf uur 's middags en acht uur 's avonds. Is de tijd bijna op? Dan krijgt je kind een pop-up met de opmerking dat hij bijna moet stoppen. Je kroost krijgt vervolgens de keuze om jou om meer tijd te vragen. Dit kan je zowel thuis als van een afstand wel of niet toekennen.

De laatste feature die bij deze functie zit, is een activiteitenoverzicht. Dit is een overzicht die je aan het einde van de week in je mailbox krijgt en je laat zien wat, hoeveel en op welk apparaat (Xbox of PC met Windows 10) je kind die week heeft gegamed.