Greenleaf

  Sinds 3 maart 2018 te zien op Netflix

  Hoewel leden van de Greenleaf-familie een megakerk in Memphis runnen, zijn hun zaken en hun persoonlijke leven vergeven van hebzucht, overspel en andere zonden.

  Bekijk op Netflix

  Seizoen 1

  Aflevering 1

  A Time To Heal

  Grace keert voor een begrafenis terug naar het landgoed van haar familie en komt erachter dat onschuldige slachtoffers daar nog steeds de dupe zijn van een oud geheim.

  Aflevering 2

  The Baptism

  Door een ontmoeting op zijn werk begint Kevin te twijfelen of hij wel een gezin wil stichten. Grace krijgt een dossier over de aanklager van Mac en begint een onderzoek.

  Aflevering 3

  We Shall See Him as He Is

  Tijdens een dinertje met een ander stel krijgt Kerissa een ingeving. Grace wordt gebeld door Danielle Turner en vertelt Noah waarom ze twintig jaar geleden is weggegaan.

  Aflevering 4

  Behind Closed Doors

  De burgemeester doet James een aanbod om de lokale politie te steunen. Kerissa en Jacob gaan in relatietherapie. Er komen pikante foto's van Faith boven water.

  Aflevering 5

  Meaningful Survival

  James hoort dat Jacob is vreemdgegaan en voert bestuurlijke veranderingen door. Grace helpt haar vader om de ouders van een ernstig ziek kind bij te staan.

  Aflevering 6

  Good Morning, Calvary

  Grace wordt gevraagd om als predikant waar te nemen. Een provocerende uitnodiging heeft een onverwacht effect op Jacob en Kerissa. Charity zoekt een nieuwe koordirigent.

  Aflevering 7

  One Train May Hide Another

  Mac voelt genegenheid voor een verwaarloosd buurmeisje. Mae raakt van streek door een ongewenste kerkbezoeker. De belastingcontroleurs doen een zorgwekkende ontdekking.

  Aflevering 8

  The Whole Book

  Grace krijgt toegang tot Macs computer. De rechtbank bepaalt of David Nelson wordt aangeklaagd. Jacob legt de tv-deal voor aan zijn vader.

  Aflevering 9

  The Broken Road

  Charity verliest haar vertrouwen in Kevin. Grace laat haar vader het verzamelde bewijs tegen Mac zien. Isabel voelt dat Grace iets voor haar verborgen houdt.

  Aflevering 10

  March to the Sea

  Een pistoolschot dwingt Grace om een moeilijk besluit te nemen. Sophia's vader komt langs om haar mee terug naar Phoenix te nemen. Charity stelt haar man een ultimatum.

  Aflevering 11

  Men Like Trees Walking

  Als James zijn zoon niet als predikant terug wil, zoekt Jacob een baan bij Triumph. Ray wil de voogdij over Sophia. Mac vraagt James iets over verzoening.

  Aflevering 12

  Veni, Vidi, Vici

  Sophia getuigt in de hoorzitting over de voogdij en de rechter doet uitspraak. Basie en James bespreken Jacobs toekomst. Kevin vertelt zijn vrouw de waarheid.

  Aflevering 13

  What Are You Doing Here?

  Mae houdt een bezielende toespraak en bepaalt daarmee wie de volgende predikant van Calvary wordt. Grace ontdekt dat haar grootvader zwijggeld kreeg van Mac en waarom.

  Seizoen 2

  Aflevering 1

  A House Divided

  Jacob wordt overrompeld tijdens een baanbrekend evenement van Triumph. Mavis raakt weer aan de drank. Mae gaat terug in haar pijnlijke verleden om een gunst te vragen.

  Aflevering 2

  Strange Bedfellows

  Jacob begint een andere kant van Basie te zien. Kevin probeert assertiever te zijn in zijn pogingen om zich met zijn vrouw te verzoenen. Grace moet Carlton ontslaan.

  Aflevering 3

  A Mother’s Love

  Macs vrijlating heeft impact op zijn slachtoffers. Sophia's nicht brengt haar in een lastig parket. Een bezoek van Kevins moeder zorgt voor opschudding bij de Greenleafs.

  Aflevering 4

  Revival

  Kevin vraagt Charity om hun huwelijk weer een kans te geven. James zoekt een manier om terug te vechten tegen Basie. De herfstrevival heeft een grote impact op Sophia.

  Aflevering 5

  Point of No Return

  Charity krijgt een carrièrekans en heeft een mededeling voor haar moeder. Nadat spanningen met Kerissa een kritiek punt hebben bereikt, neemt Tasha haar in vertrouwen.

  Aflevering 6

  The Royal Family

  Mae zet Charity onder druk om de oorzaak van haar huwelijksproblemen te vertellen. Jacob vraagt Basie naar een mysterieuze inkomstenbron in de administratie van Triumph.

  Aflevering 7

  Born to Trouble

  Grace krijgt een tip over nog een mogelijk slachtoffer van Macs misbruik. Mac lobbyt bij de locoburgemeester. Basie krijgt een koekje van eigen deeg.

  Aflevering 8

  And the Sparks Fly Upward

  Macs vriendin is achterdochtig door zijn vele telefoontjes. Zora merkt dat ze haar nicht nodig heeft. Jacob biedt Basie aan om hem van een financiële ondergang te redden.

  Aflevering 9

  The Bear

  Grace wordt geconfronteerd met de nasleep van haar gevecht met Mac. Kevin wordt boos en is gedesillusioneerd over zijn steungroep Fortitude for Families.

  Aflevering 10

  Call Not Complete

  Jacob volgt zijn roeping om een zaak te dienen. James luncht met een gulle en zwoele donateur. Darius neemt een besluit over het aanbod van een baan in New York.

  Aflevering 11

  Changing Season

  Als Mae's kleindochters niet worden aangenomen voor een sociëteit voor debutantes, zoekt Mae uit wie hiervoor verantwoordelijk is. Charity vraagt Carlton om hulp.

  Aflevering 12

  House Rules

  Basie neemt in zijn preek een controversieel standpunt in. Darius onthult waarom hij niet naar de kerk gaat. Achter Jacobs rug om verklapt Kerissa Basie's geheimen.

  Aflevering 13

  Silence and Loneliness

  Basie's schuldeisers worden ongeduldig en James probeert hem te chanteren. Charity vraagt Jabari of hij verliefd op haar is. Grace vertelt Darius een schokkend geheim.

  Aflevering 14

  The Father's Will

  Aaron vraagt James om zijn vader te helpen zijn homoseksualiteit te accepteren. Mae ontdekt dat Lionel een geheim voor haar had. Kerissa debuteert als first lady.

  Aflevering 15

  Two by Two

  Burgemeesterskandidaat Skip Leonard vraagt Jacob hem te steunen. James en Mae verdenken elkaar van ontrouw. Het valt Kerissa op dat Zora zich vreemd gedraagt.

  Aflevering 16

  The Pearl

  Rochelle zoekt toenadering tot James, maar heeft bijbedoelingen. Op het debutantenbal schopt een gast een scène. Mae's poging om zich te verzoenen met Mavis loopt mis.

  Seizoen 3

  Aflevering 1

  Strange Currents

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Een van Macs misstappen blijft James achtervolgen. Tasha beïnvloedt Jacob, die een belangrijk besluit moet nemen voor Triumph. Kevin staat Charity's carrière in de weg.

  Aflevering 2

  The Space Between

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Tasha haalt Jacob over tot een dure aankoop. James en Mae nodigen lotterijwinnares Clara uit voor het diner. Grace ontdekt dat haar moeder ook een duister geheim heeft.

  Aflevering 3

  Chain of Command

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Een brief dwingt Mae om na te denken over haar keuzes. Charity voelt zich ongewenst na een reeks gebeurtenissen. Jacob ontdekt dat een collectant van Triumph steelt.

  Aflevering 4

  The Underdog

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Mae krijgt advies van haar oude vriendin Maxine. James probeert zijn vrouw terug te winnen met een groot gebaar. Een ruzie tussen Zora en Sophia loopt uit de hand.

  Aflevering 5

  Closing Doors

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Een depressieve Charity zoekt haar toevlucht tot pillen. Rochelle zet Tasha onder druk om Jacob een document te laten tekenen. Sophia krijgt plotseling hevige pijn.

  Aflevering 6

  She Changes Everything

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Maxine bezoekt Calvary en zoekt hulp voor Charity. Sophia's geloof in God wordt op de proef gesteld. Mae en James vertellen het nieuws aan hun gemeente.

  Aflevering 7

  That Was Then

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Zora wordt 18. Grace ontmoet de van moord beschuldigde Coralie Hunter. Jacob neemt Tasha in vertrouwen. James geeft Rochelle een grote som geld om te investeren.

  Aflevering 8

  Dea Abscondita

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Zora's ouders willen haar thuis houden, maar zij heeft andere plannen. Grace krijgt Coralie op borgtocht vrij en wordt bedreigd door de OvJ. Jacob bakent zijn grenzen af.

  Aflevering 9

  Runaway Train

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  James krijgt slecht nieuws over een vroegere vriend en trekt zijn vertrouwen in Rochelle in twijfel. Sophia gaat met tegenzin naar het zilveren jubileum van haar opa.

  Aflevering 10

  The Promised Land

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Rochelle onthult een verhaal over haar verleden dat Grace ertoe aanzet onderzoek te doen. Triumphs nieuwe accountant ontdekt een fout. Zora krijgt opwindend nieuws.

  Aflevering 11

  The End Is Near

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Beide kerken krijgen een vervelende verrassing. Mae biecht iets op aan Maxine. Tasha vraagt Jacob om haar te ontmoeten. Sophia betrapt Zora's vriend met een andere vrouw.

  Aflevering 12

  Day of Reckoning

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Grace en Jacob smeden een plan om getuige Tasha te redden. Zora gebruikt een van Isaiah's eigen trucs tegen hem. Een nieuwe predikant debuteert bij Een dag met Lady Mae.

  Aflevering 13

  The New Life

  Op Netflix sinds 11 december 2018

  Een angstaanjagende confrontatie brengt Calvary binnen Mae's bereik, maar raadsvoorzitter Connie heeft andere plannen. Grace vertelt haar moeder over de testuitslag.

  Seizoen 4

  Aflevering 1

  Original Sin

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  De Greenleafs moeten het goed spelen om een verenigd front te vormen tegen Harmony & Hope. Maar achter gesloten deuren worden er bittere beschuldigingen geuit.

  Aflevering 2

  Did I Lose You?

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Er moeten rekeningen worden betaald wanneer Connie ruziet met Mae. Charity boekt vooruitgang, maar heeft last van schuldgevoel. Grace heeft vreselijk nieuws voor Noah.

  Aflevering 3

  Visions and Dreams

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Na de pijn komt de hoop op genezing wanneer Grace A.J. onder ogen komt en Mae ontdekt hoe er over haar wordt gedacht. Charity laat zich niet doen en Zora maakt vrienden.

  Aflevering 4

  A Common Enemy

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Bob vraagt Grace om een kleine blanke kerkgemeenschap op te nemen, maar achter de schermen is er meer aan de hand. Sophia heeft een verrassende reden voor haar terugkeer.

  Aflevering 5

  Unwanted

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Charity vecht terug, maar heeft bedenkingen. A.J. gaat naar de kerk, maar niet zoals Grace dat graag zou willen. Jacobs werk met Dante komt in het nieuws.

  Aflevering 6

  The Stranger

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  De waarheid komt aan het licht, maar de problemen van de Greenleafs zijn nog lang niet voorbij: Charity biecht iets op, Kerissa sluit een deal en A.J. vraagt om hulp.

  Aflevering 7

  Reunited

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Te midden van alle intrige gaat Jacob de confrontatie aan met Charity en doet Sophia een ontdekking. James neemt de familie in vertrouwen en Mae bereikt haar breekpunt.

  Aflevering 8

  Surprise!

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Na de schokkende onthulling van Judee bundelen de Greenleafs hun krachten. Mae nodigt vrienden en vijanden uit voor een feestje, maar Kerissa heeft haar eigen plannen.

  Aflevering 9

  God's Justice

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Grace doet een beroep op de diakenen. Phil legt zijn kaarten op tafel en James praat met Connie. Kerissa krijgt haar deel terwijl Charity de waarheid wil weten.

  Aflevering 10

  Gratitude

  Op Netflix sinds 8 november 2019

  Na een schokkende aankondiging zoekt Grace naar antwoorden. Kerissa bekent alles en Mae ontmoet Bob. Charity heeft het emotioneel erg moeilijk.

  © 2005 - 2020 XGN B.V. Alle rechten voorbehouden.