Fallout heeft meer dan honderd facties waarvan sommige over een groot gedeelte van het post-nucleaire landschap regeren, terwijl andere alleen maar een simpele bunker tot hun bestaansrecht kennen. Je krijgt al snel door dat veel van deze verschillende gemeenschappen nogal eigenaardig zijn waardoor het soms maar beter is om uit de buurt te blijven. Andere groeperingen daarentegen zullen je rijk belonen met flessendopjes of andere waardevolle voorwerpen.

Maar er zijn een aantal facties die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Vaak kan je je bij deze mensen aansluiten om zij-aan-zij met ze te vechten. Dit zal wel grote gevolgen voor de rest van de game hebben, want je krijgt geen standaard taken van ze zoals het opruimen van gemuteerde kakkerlakken. Het gevolg is dat je in grootschalige oorlogen meegesleept wordt waarbij nog wel eens de gedachten kan opkomen dat je met de verkeerde mensen vrienden bent geworden.

Daarom aan jullie de vraag, wat is de beste Fallout factie om je bij aan te sluiten? Is het misschien de Brotherhood of Steel, die als taak heeft om alle 'monsters' op te ruimen met nogal harde maatregelen? Of is het Caesar's Legion waarbij je onder de leiding van Caesar kan werken? Stem op wat volgens jou de beste Fallout factie is!

Poll: Wat is de beste Fallout factie?