Het onderzoek is steeksproefgewijs uitgevoerd door TNS NIPO. Het onderzoek is gedaan onder mensen van twaalf jaar en ouder. Het bericht dat op 5 december is verzonden is ontvangen door ongeveer 8,8 miljoen mensen in Nederland. Het bereik ten opzichte van het eerdere testbericht ditjaar is daarmee verhoogd.

NL Alert bereikt meer mensen

Uit het onderzoek over de test NL Alert van 6 juni 2016 bleek dat er 8,3 miljoen telefoons een noodbericht kunnen ontvangen. Een toename van rond de 500.000 mensen dus. Hoeveel procent van de telefoons precies een bericht ontvangt is niet duidelijk.

Met de NL Alert testberichten kan men controleren of een telefoon correct is ingesteld op om noodberichten van de overheid te ontvangen. Veel telefoons zijn automatisch correct ingesteld, maar bijvoorbeeld bij iPhone dit handmatig worden ingesteld.

NL Alert is al meer dan 130 keer gebruikt in Nederland en wordt vooral ingezet bij grote branden, explosiegevaar of onverwacht noodweer. Mensen in de directe omgeving ontvangen dan bericht over een noodsituatie.