Expeditie Robinson Aflevering 2 recap - Boos op Rob Geus
Foto: RTL

Aankondiging van de proeven

Op het moment dat de mensen op Duivelseiland een vuurtje willen maken, vinden ze een brief. Daarin wordt beschreven dat één van de mensen op Duivelseiland sowieso al bij de samensmelting zit. Wie dat is wordt bepaald aan de hand van een proef. Er zijn drie balken en door duels wordt bepaald wie er op die balken moet gaan staan. Het ziet er naar uit dat men tot de samensmelting een flink aantal duels op Duivelseiland moet uitvoeren, om nog een kans te maken om terug te komen in het spel. Al moet daar hard voor worden gewerkt!

Ondertussen wordt het tijd voor een immuniteitsproef tussen Kamp Zuid en Kamp Noord. Wanneer een team deze proef verliest moeten ze naar de eilandraad om een teamlid weg te stemmen. Ook nu moeten de teams een fysieke klus uitvoeren. Deze keer moeten ze geen brandje stichten maar juist blussen. Om het vuur in meerdere wokpannen te blussen moeten ze emmers bovenop een toren vullen met zeewater. Dit zeewater brengen ze al klimmend via bodemloze kokers naar de emmer. De emmers kunnen in een container worden gegooid en als die vol genoeg is kunnen ze er de brandjes proberen te blussen. Dit proces wordt herhaald tot één van de vuren is gedoofd.