Elsweyr is een regio op het vasteland van Tamriel en we kunnen het land voor eerst het bezoeken sinds The Elder Scrolls: Arena uit 1994. Het ligt gelegen ten westen van Valenwood, het thuisland van de Bosmer, en ten zuidoosten van Cyrodiil en Morrowind. De regio is verdeeld in twee gebieden: Anequina in het noorden dat grotendeels bestaat uit droge vlakten met beperkte begroeiing en Pelletine is het zuiden, dat juist voornamelijk bestaat uit een dichte jungle.

De geboorte van de Khajiit

De oorspronkelijke bewoners van Elsweyr zijn de Khajiit, een beestenras dat lijkt op een mix tussen een mens en een kat. Volgens religieuze geschriften zijn de Khajiit gemaakt door Azurah, die de opdracht kreeg van haar moeder Fadomai om één van de bestaande rassen te kiezen en ze om te toveren in de snelste, slimste en mooiste wezens in Tamriel. Daarna zouden ze zijn geplaatst in de woestijnen en regenwouden van Elsweyr.

De Khajiit worden geleid door de Mane, een spirituele leider die het voor het zeggen heeft tijdens vrede, maar in tijden van oorlog neutraal blijft. De Khajiit waren namelijk verdeeld over vele verschillende stammen, die elk hun eigen belangen hadden en regeerden over een territorium.

Pas in de Tweede Era vormden de Khajiit een centrale overheid, onder leiding van Keirgo van Anequina en Eshita van Pelletine. Samen herenigden ze het volk en gingen de stammen herenigd verder onder het koninkrijk van Elsweyr. Niet zonder problemen, want voormalige aristocraten waren het niet eens met de oprichting van het koninkrijk en kwamen in opstand. Alleen door interventie van de Mane kon een burgeroorlog worden voorkomen.

In het jaar 580 van de Tweede Era sloten de Khajiit zich aan bij de Aldmeri Dominion, een samenwerkingsverband tussen de Altmer van Summerset, de Bosmer van Valenwood en de Khajiit van Elsweyr. De Dominion heeft als doel om de Altmer te herstellen als de heersers van heel Tamriel en is één van de grote spelers in de Three Banners War.