Android is het meest gebruikte systeem wereldwijd. Aangezien merken als Samsung, HTC en Sony Android gebruiken, is het logisch dat dit besturingssysteem het meest gebruikt is. Dit maakt Android natuurlijk niet gelijk het beste van de twee besturingssystemen, alleen omdat het meer gebruikt wordt.

Tegenhanger iOS is te vinden in de producten van Apple. Deze is te vinden in alle iPhones, iPads en iPods. Het is na Android het meest gebruikte besturingssysteem.

Om een goed beeld te krijgen waar beide besturingssystemen van elkaar afwijken, wordt in dit achtergrondartikel uiteen gezet op welke punten Android en iOS verschillen van elkaar.

Het bronmodel

Het eerste punt waarop de besturingssystemen verschillen is het bronmodel. Dit wil zeggen of het besturingssysteem de exclusieve rechten op de software heeft en anderen toegang tot de code van de software geeft. Beide besturingssystemen verschillen hierin.

Android heeft bijvoorbeeld in de basis een open bronmodel. Hierdoor geven zij anderen het recht om de broncode te bekijken en te verbeteren. In de meeste apparaten heeft Android wel enkele restricties opgelegd. Helemaal open is het bronmodel hierdoor niet.

Apple heeft juist een gesloten bronmodel, dit wil zeggen dat zij anderen de toegang tot de broncode weigeren. Hiermee is Apple de enige die wijzigingen aan de code kan doorvoeren. Anderen kunnen niet de code verbeteren en bekijken, wat het voordeel heeft dat Apple zelf kan bepalen wat er met de code gebeurt. Dit kan ervoor zorgen dat de code minder betrouwbaar is dan wanneer deze open is.